۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹

دلم از این دنیا گرفته.از این دنیا از این شهر شلوغ با آدم های نامردش.

این روزا خیلی برام سخت میگذره ,نمیدونم چکار کنم ,هر روز بدتر از دیروز,

دیگه تحمل کردن واسم سخت شده,پس کی روزی میاد که به آرامش برسم؟

کی میاد که این نوشته هام رو بخونم و بخندم؟؟؟

امیدوارم که اون روزهارو خیلی زود ببینم.خدایا با اینکه خیلی ازت دور شدم خودت هوامو داشته باش..

دوست دارم خدا………