בلتنگـم…


مِـثل مـاבربُزرگِ بیـسواבے ڪه


هَـواے بَـچـه اش را ڪَرבه


ولـی بَـلـב نیـسـت شُـمـاره اش را بِـگـیرב.